2016 - Lerbakkens Grundejerforening, Skødshoved, Knebel

Gå til indhold

Hoved menu:

2016

Sommerfest

Sommerfest 2016:. Afholdtes d. 23/7-2016, kl 13:30
- De sidste forlod festpladsen inden midnat...

Årets 50-årsjubilæumsfest bød på fine taler, god mad, vin og fadølsanlæg samt festlige underholdning og sjove konkurrencer ... Vandrepokalen blev vundet af Rikke (20) - Stort tillykke.
Vi håber den vil vække megen glæde dér i det næste årstid :-)

Nedenfor er der lidt stemningsbilleder, samt Formandesn tale og den traditionnele kjole/festdress til Kasseren :-)

Stor tak til Festudvalget ! ! !

Formandens Festtale 2016:

Lerbakkens grundejerforening
50-års jubilæm
Afholdt på Lerbakken d. 23. juli 2016

Hjertelig velkommen til vores 50-års jubilæumsfest i foreningens ny indkøbte telt.  Det er en herlig sommerdag til at fejre vores jubilæum.
Stiftelsen
Foreningen afholdt stiftende generalforsamling på Kragelund Hotel d. 26. maj 1966, hvor de første vedtægter blev vedtaget. Der står mange sjove ting i denne vedtægt. Tvungen medlemsskab, solidarisk hæftelse for gæld, optagelse af lån, men ikke mindst § 11: "Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer honorarer ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt dette efter arbejdsbyrden findes rimeligt". Vedtægterne er heldigvis løbende blevet moderniseret. Den første formand var Henning Høiby , og man gik straks i gang med at asfaltere vejen. Karl Martinsen fra Vrinners  lagde asfalt på ½ delen af vejen for 18.179 kr. Foreningen optog lån i banken, og det blev løbende afdraget. Der var også tumult med stien dengang. Gdr. Gunnar Jensen, som ejede den mark, hvor Solbakken i dag ligger, klagede, idet køretøjer m.m. havde ødelagt noget af afgrøden. Tilkaldt konsulent fældede dom i sagen opgjort efter mængden af kærner, der var ødelagt. Gdr. fik 200 kr.
Formænd
Vi har fundet navne på 9 formænd: Henning Høiby, Rudi Helms, Bent Myrting, Ib Dalsgård, Bent Jørgensen, Melin, Knud Petersen, Poul Jensen og Bjørn Eppler.  Rudi Helms i 2 omgange fører med 12 år. Nogle år var der ingen formand.
Kontingent
Startede med 100 kr. Egentlig et temmeligt stort beløb. Har været sat til 0 kr, formuen fordelt mellem medlemmerne, 50 kr og så 100 kr og endelig 150 kr fra 2003. I 2011 steg det så med 150 kr i bidrag til vejfonden.  
Generalforsamlingerne
Blev holdt privat med en afstikker til Hotel La Tour, men ellers på Badehotellet, indtil vi i 2010 købte vores telt og afholdt generalforsamlinger her på "trekanten". Nogle år blev der heller ikke afholdt generalforsamling.
Vejen
Den store fællesskabsopgave er jo vejen. ½ delen i 1966 – dernæst i 1981/82, hvor kommunen var ind over – i 81: 16.495 kr og 82: 17.934 kr. I 1996/97 en ny tur med kommunen til 153.208 kr - pr. parcel 5.107 kr og så i 2016/17 til 103.000 kr. Det ser ud til, vi så kan tage sagen op igen om en 15 -20 år.
Vejfest
I midten af 70’erne blev der afholdt Bakkefest – i 83 til revy i Ebeltoft og i 84 revy i Randers. I 2008 blev vejfesten genindført og har kørt lige siden.

Træer og buske
Har været et godt emne i alle årene. Deklarationen er slidt op. På et tidspunkt var det fortovene ud til vejen,  og kommunen var inde over med skrivelser til medlemmerne. Ellers har det været skriverier med grundene på Vestre Strandvej,  og ikke mindst den ca. 4 år lange "krig" med Solbakken om stiens farbarhed, som heldigvis blev afsluttet via kommunens mellemkomst.
Kloaklauget
Blev stiftet sidst 60’erne og omfattede i starten 11 grunde og i dag grundene fra nr. 5 til og med nr.18. Anlægget kan nu, hvor vi har fået den offentlige kloakering, nedlægges som siveanlæg for spildevand. Anlægget vil blive forsøgt bibeholdt som regnvandsdræn.

Det ser nu ud til, at freden sænker sig over Lerbakken – kloakeringen er færdig, nye vandlednnger er lagt, der er ro om stien, medlemmerne klipper passende ned, ingen smider græs på bålpladsen, vejen får ny asfalt – freden og idyllen på parcellerne kan ikke holdes nede, så er der kun en udvej: der må festes.

Bjørn Eppler/formand

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu